Informacja o cookies
Korzystamy z plików cookies w celach statystycznych i umożliwienia funkcjonowania serwisu.
Uznajemy, że jeżeli kontynuujesz korzystanie z serwisu, wyrażasz na to zgodę.
Informacje o możliwości zmiany ustawień cookies »
Zgadzam się, zamknij X

 

REGULAMIN WPROWADZANIA ZMIAN LOKATORSKICH I DOPOSAŻANIA LOKALI

DLA PRZEDSIĘWZIĘCIA DEWELOPERSKIEGO

APARTAMENTY MAGNOLIA ETAP III

 

I.       Informacje ogólne                                                                                                                                                             


1. Na zlecenie Nabywcy lokalu mieszkalnego Deweloper za pośrednictwem Generalnego Wykonawcy może wykonać podstawowe zmiany w  zakresie:

a) zmiany usytuowania ścian działowych lub ich likwidacji,

b)  lokalizacji punktów elektrycznych instalacji wewnętrznej,

c)  usytuowania otworów drzwi wewnętrznych w lokalu,

d)  zmiany wewnętrznej kolorystyki okien,

e)  usytuowania punktów przyłączy wewnętrznej instalacji wodno – kanalizacyjnej  i sanitarnej w zakresie możliwym do realizacji z uwagi na odległość od pionów,

f) usytuowania przyłączy odbiorników mediów i sprzętu gospodarczego,

g) rozmieszczenia grzejników.


2.  Nabywca ma możliwość wprowadzenia zmian aranżacyjnych – zarówno na etapie inwestycyjnym, jak i po zakończeniu budowy. Zmiany  aranżacyjne mogą być wprowadzane w terminach, które nie powodują opóźnienia w realizacji całej inwestycji oraz wyłącznie w zakresie tzw.  zmian nieistotnych, zgodnie z art. 36a ustawy Prawo budowlane (tj. nie powodujących konieczności uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na  budowę). Zmiany lokatorskie nie mogą zatem dotyczyć m. in.:

a)  konstrukcji budynku i ścian nośnych,

b) przesunięcia pionów instalacyjnych (m. in.: wodno-kanalizacyjnych, centralnego ogrzewania, wentylacji),

c) elewacji (m. in.: kolorystyki; rozmieszczenia stolarki okiennej, rozmieszczenia drzwi wejściowych do lokali, rozmieszczenia drzwi zewnętrznych;  balustrad; warstw posadzek loggii, balkonów i tarasów),

d) zmiany lokatorskie nie mogą powodować zmian w obrysie lokalu.


3.  Nie jest możliwe wykonanie zmian lokatorskich siłami własnymi Nabywcy lokalu w trakcie realizacji budowy.

4. Wszelkie zmiany zaproponowane przez Nabywcę a noszące znamiona prac wykończeniowych nie mogą zostać objęte zakresem zmian  lokatorskich.

5.  Na życzenie Nabywcy lokal może zostać doposażony w elementy sytemu CO (grzejniki, ogrzewanie podłogowe) po wcześniejszym uzgodnieniu  zakresu z projektantem budynku.

6. Wszelkie zmiany lokatorskie mogą zostać wykonane z zastrzeżeniem ich zgodności z przepisami i polskimi normami.

7.  Realizacja zmian lokatorskich oraz koszt ich wykonania uzależniony jest od stopnia zaawansowania realizacji inwestycji. Informacji o aktualnym  stopniu realizacji inwestycji a tym samym o możliwości wykonania zaproponowanych przez Nabywcę zmian lokatorskich (uzależnionych od zaawansowania prac) każdorazowo udziela biuro sprzedaży po konsultacji z Kierownikiem Budowy.

 

II.     Konsultacja architektoniczna                                                                                                                                      

 

1. Zaproponowane zmiany muszą zostać skonsultowane z architektem sprawującym nadzór architektoniczny nad realizacja budynku i wymagają  jego zgody.

2.  Proces ustalenia zmian lokatorskich rozpoczyna Nabywca lokalu składając Wniosek o dokonanie zmian lokatorskich osobiście w siedzibie  Spółki lub na adres mailowy (sprzedaz@rtbs.eu). Wzór wniosku o dokonanie zmian lokatorskich dostępny poniżej.

3.  Nabywca lokalu, w przypadku woli wprowadzenia zmian lokatorskich, ustala z architektem, o którym mowa w pkt. 5, szczegółowy zakres prac.

4.   Rezygnacja np. z wybudowania ścianki działowej pociąga za sobą konieczność zmiany instalacji np. elektrycznej, TV-SAT, LAN, wymaga zatem  również przeprojektowania tych instalacji.

5. Cennik naniesienia zmian na projekt lokalu uzależniony jest od ilości i zakresu wprowadzanych zmian i dla rzutu jednego lokalu w  poszczególnych branżach wynosi odpowiednio:

 

Lp.

Zakres zmian projektowych

Cena brutto

1.

architektura

200,00 zł

2.

instalacja elektryczna

200,00 zł

3.

instalacji wod.-kan.

200,00 zł

4.

instalacji c.o.

200,00 zł

5.

ogrzewanie podłogowe mieszkania jednopoziomowe

500,00 zł

6.

ogrzewanie podłogowe mieszkania dwupoziomowe

750,00 zł

7.

zmiana polegająca na wykonaniu otworu w ścianie konstrukcyjnej

200,00 zł

8.

łączenie mieszkań

2500,00 zł

 

W razie potrzeby sporządzenia dodatkowych obliczeń lub zmian ponadstandardowych cena może ulec zmianie. Do wprowadzenia powyższych zmian projektowych uprawniona jest wyłącznie Pracownia Architektoniczna DAR-PROJEKT z siedzibą przy ul. Biznesowa 2, 26-600 Radom, tel. 48 307 02 44, e-mail: darprojekt@o2.pl, www.darprojekt.com.pl.


6. Rozliczenia za wprowadzenie zmian projektowych na rysunki branżowe dokonywane będą miedzy Nabywcą lokalu mieszkalnego a ww.  pracownią projektową.

7. Dokumentacją projektowa uwzględniająca zmiany lokatorskie wykonywana jest w trzech egzemplarzach: jeden dla Nabywcy lokalu, jeden  dla  Dewelopera i jeden dla Generalnego Wykonawcy inwestycji.

 

III. Realizacja zmian lokatorskich przez Generalnego Wykonawcę                                                                          

                       

1.  Zaproponowane zmiany wraz z dokumentacją projektową przedstawiane są Kierownikowi Budowy za pośrednictwem biura sprzedaży i  wymagają jego akceptacji.

2. Kierownik Budowy może odmówić realizacji zaakceptowanych przez projektanta zmian jedynie w przypadku zmian dotyczących prac już  wykonanych w danym lokalu lub w przypadku ich kolizji z harmonogramem realizacji inwestycji.

3.  Kierownik Budowy w terminie do 7 dni przedstawia Nabywcy lokalu za pośrednictwem biura sprzedaży kosztorys zmian lokatorskich.

4. Opłatom podlegają wszelkie prace dodatkowe zlecone przez Nabywcę lokalu a niebilansujące się w stosunku do pierwotnego projektu lokalu.  Dodatkowym opłatom podlegają wszystkie dodatkowe nakłady czasu pracy, materiałów i pracowników oddelegowanych do prac dodatkowych.

5. Nabywca lokalu w terminie 7 dni od dnia otrzymania wyceny prac dokonuje akceptacji kosztów oraz zakresu zmian.

6.  Po uzyskaniu akceptacji zakresu zmian i jego kosztów, zmiana kierowana jest do projektanta celem wykonania projektu zamiennego. Termin  wykonania projektu jest indywidualny w zależności od zakresu wprowadzanych zmian.

7.  Lokal mieszkalny i części wspólne nieruchomości, zgodnie z Kodeksem Cywilnym, objęte są rękojmią. W sytuacji, kiedy zmiany aranżacyjne są  wykonywane przez Dewelopera (za pośrednictwem Generalnego Wykonawcy) na zlecenie Nabywcy w trakcie realizacji inwestycji, lokal w  całości jest objęty jest gwarancją.

8. W przypadku dokonywania zmian w lokalu po jego protokolarnym odbiorze, nabywca traci gwarancję na elementy lokalu, które uległy  zmianom.

9. Zmiany lokatorskie mogą być objęte umową deweloperską, aneksem do niej lub odrębną umową zawartą w formie zwykłej. W niektórych  wypadkach stroną umowy może być wykonawca/dostawca wskazany przez Dewelopera, który na wykonany zakres usługi/dostawy udzieli  odrębnej gwarancji i rękojmi.

 

 

 KONTAKT
Zarząd RTBS "Administrator" sp. z o.o.
ul. Waryńskiego 16a 26-600 Radom
48 384 65 10

Elementy graficzne zawarte na stronie internetowej przedstawiają planowany wygląd, charakter i skalę budynków oraz wnętrz i zagospodarowania terenu.
Ostateczny kształt inwestycji, jej wyposażenie, kolorystyka oraz użyte materiały mogą ulec zmianie. Informacje zawarte na niniejszej stronie internetowej nie stanowią
oferty w rozumieniu przepisów prawa. Szczegóły dotyczące osiedla Apartamenty Magnolia dostępne są w biurze sprzedaży inwestycji.


Copyrights © RTBS Administrator 2015 - 2021

Projekt i wykonanie: gqim.com

Facebook Instagram